Revision and Mock Exam for CFA® Level I, Dec 2017

Các khóa học Ngày bắt đầu Thời lượng Học phí (VNĐ) Lịch học Đăng ký CFA® level I Hanoi 10/10/2017 60 giờ (48 giờ revision + 12 giờ mock exam) 4,000,000 Lịch học CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ CFA® level I HCMC 10/10/2017 Lịch học Mock Exams: là những bài thi mà CFA Institute…