Học CFA® như thế nào cho hiệu quả?

Học CFA® như thế nào cho hiệu quả? Chắc hẳn các CFA® candidates khi bước chân vào hành trình này đều hơn một lần tự đặt ra câu hỏi và đi tìm kiếm câu trả lời. Bài viết tâm huyết của cô Nguyễn Hoài Phương, CFA, MBA; Sáng lập viên công ty AFTC và Học…