KHAI GIẢNG KHÓA REVISION CHO CFA® LEVEL I, II, III KỲ THI THÁNG 6.2019

Lịch học, thời lượng và học phí Lớp Ngày khai giảng Thời lượng Học phí học livestream (VNĐ) Học phí học videos (VNĐ) Lịch học CFA1.38 21/4/2019 51 giờ 2.400.000 2.400.000 Download CFA2.18 8/5/2019 45 giờ 2.400.000 2.400.000 Download CFA3.16 24/2/2019 48 giờ 2.400.000 2.400.000 Download Nếu muốn học tại lớp, nộp thêm phí 120k/…