Cô Nguyễn Hoài Phương, MBA, CFA® charterholder, sáng lập viên công ty AFTC và Học viện amiCoach kiêm giảng viên chính của các khóa luyện thi CFA®, FRM® và Financial Modeling

Thầy Trương Minh Lộc, CFA® charterholder. Hiện tại, thầy đang giữ vị trí Phó Giám đốc Học viện amiCoach và giảng dạy các lớp CFA® và FRM®

Cô Hà Việt Hà, CFA® charterholder, FRM® charterholder, Phó Giám đốc phát triển đào tạo Học viện amiCoach, giảng viên các khóa luyện thi CFA®, FRM®

Thầy Phạm Thiên Quang, Trưởng Bộ phận Phân tích Ngành và Cổ phiếu, chứng khoán MB, kinh nghiệm giảng dạy hơn 20 khóa học CFA® tại AFTC – amiCoach.

Cô Lê Hồng Thuận, CFA® Charterholder. Hiện cô đang công tác tại Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF)

Thầy Đào Phúc Tường, CFA® charterholder, M.Com (Finance). Hiện đang công tác tại công ty quản lý tài sản APS Asset Management tại Singapore.

Thầy Lưu Hà Trung Kiên, FRM, thạc sỹ tài chính ngân hàng, vượt qua 3 cấp độ chương trình CFA®. Hiện đang công tác tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Cô Nguyễn Thị Hồng Anh, vượt qua 3 cấp độ chương trình CFA®. Hiện là Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn của Ngân hàng Tiên Phong, chịu trách nhiệm phân tích tín dụng và quản lý danh mục gồm các doanh nghiệp lớn trong nước

Cô Phạm Tuyết Hà, CFA® charterholder. Hiện là chuyên viên phân tích tín dụng cao cấp, thuộc khối tín dụng của Ngân hàng Shinhan Việt Nam. Cô tham gia giảng dạy tại amiCoach từ năm 2011.

Cô Trần Lê Thu Hà, vượt qua 3 cấp độ chương trình CFA®. Hiện cô đang công tác tại Bộ phận Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ, thuộc khối Nguồn vốn và Đầu tư của Ngân hàng TMCP An Bình.

Cô Nguyễn Thị Hải Anh, FRM®, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, Đại học Stirling – Anh Quốc. Hiện là chuyên viên chính phát triển sản phẩm cấu trúc, trung tâm Định chế Tài chính, Maritime Bank.

Hoàn thành 2 cấp độ kỳ thi CFA® và 2 cấp độ kỳ thi FRM® với kết quả các môn đều thuộc 1st quantile. Hiện cô đang công tác tại phòng Quản lý Rủi ro thị trường ngân hàng Vietcombank.

Cô Nguyễn Thị Mai Phương, FRM®, hiệncông tác tại Ban Quản lý rủi ro tín dụng – BIDV, đồng thời đang tham gia triển khai một dự án hiện đại hóa hoạt động tín dụng ngân hàng thuộc Chương trình triển khai Basel 2 tại BIDV

Cô Nguyễn Thị Hoa, FRM®. Hoàn thành 2 cấp độ kỳ thi FRM ngay lần thi đầu tiên. Hiện cô công tác tại Ban Quản lý Tín dụng – BIDV với công việc xây dựng kế hoạch và quản lý danh mục khoản vay của ngân hàng.

Thầy Nguyễn Đắc Dũng, MSc, PMP, CFA® charterholder. Hiện đang công tác tại Ban Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)