amiCoach pass rate and lucky draw winners

Đến hẹn lại lên, amiCoach xin được gửi lời chúc mừng đến 2 bạn học viên may mắn đã dành giải lucky draw là bạn Nguyễn Hoàng Vũ và bạn Nguyễn Trà My. Trị giá giải thưởng là 50% học phí khóa học CFA, bất kể level nào tại Học viện amiCoach) Sau một thời…

Học viện amiCoach tổ chức amiRead (Vol.4)- Bitcoin, Blockchain và sách “The internet of money”

Học viện amiCoach, công ty duy nhất tại Việt Nam được công nhận bởi Học viện CFA và Hiệp hội GARP về tiêu chuẩn dạy học CFA® và dạy học FRM® trân trọng tổ chức amiRead Vol.4 với tựa đề Bitcoin, Blockchain và sách “The internet of money” THỜI GIAN: 18h30-20h30 THỨ NĂM 11/1/2018 NỘI DUNG: 1. BitCoin+ concept:…