amiCoach hợp tác với World Bank và VSS đào tạo khóa “Phân tích Đầu tư trái phiếu Chính Phủ”

Tiếp nối thành công của khóa đào tạo “Nghiệp vụ Đầu tư Trái phiếu”, amiCoach tiếp tục  được World Bank và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (VSS) tin tưởng và lựa chọn là đối tác đào tạo cho khóa học  “Phân tích đầu tư trái phiếu chính phủ” khai giảng ngày 26/5/2018 vừa qua.…