AMICOACH TALENT SCHOLARSHIP

Giá trị học bổng: 3.000.000Đ (được trừ vào học phí khi đăng ký khóa học CFA® level I, II, III). Điều kiện nhận học bổng và cách thức đăng ký: amiCoach xét duyệt và cấp học bổng cho các bạn thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

1. Đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ thi CFA®

Điều kiện:

 • Pass level liền trước tại lần thi đầu tiên với ít nhất 7 môn trên 70%
 • Học bổng này chỉ áp dụng cho khóa level 2, level 3
 • Cách thức đăng ký: Gửi kết quả thi, CFA® ID và CV đến hòm thư: daotao@amicoach.edu.vn với tiêu đề: “ …| amiCoach Talent Scholarship” (Trong đó dấu … là họ tên đầy đủ của người apply học bổng)

2. Thí sinh CFA® Research Challenge

Điều kiện:

 • Đã từng đại diện trường thi Research Challenge vòng loại Quốc gia
 • Học bổng chỉ được xét duyệt 1 lần duy nhất
 • Học bổng này chỉ áp dụng cho khóa level 1

Cách thức đăng ký: Gửi bản sao giấy chứng nhận của CFA Institute và CV đến hòm thư: daotao@amicoach.edu.vn với tiêu đề: “ …| amiCoach Talent Scholarship” (Trong đó dấu … là họ tên đầy đủ của người apply học bổng)

3. Dành cho các bạn trẻ đã tốt nghiệp Đại học và có thành tích học tập xuất sắc

Điều kiện:

 • Tốt nghiệp Đại học loại giỏi trở lên
 • Thời điểm kể từ khi tốt nghiệp đến khi apply học bổng không quá 3 năm (căn cứ trên bằng tốt nghiệp).
 • Các yếu tố như đạt giải trong các sân chơi kiến thức, mong muốn theo đuổi chương trình CFA® và các yếu tố khác…sẽ được ưu tiên cân nhắc trong quá trình xét học bổng.
 • Chưa từng tham gia kỳ thi CFA® level I trước đó.
 • Học bổng này chỉ áp dụng cho khóa level I

Cách thức đăng ký:

 • Gửi CV kèm theo bản photo bằng tốt nghiệp Đại học.
 • Viết một bài luận tối đa 500 từ bằng tiếng Anh về lý do bạn muốn đạt được chứng chỉ CFA® và học bổng của amiCoach trao tặng sẽ giúp bạn theo đuổi mục tiêu đó như thế nào.
 • Gửi các thông tin trên về hòm thư: daotao@amicoach.edu.vn với tiêu đề: …| amiCoach Talent Scholarship (Trong đó dấu … là họ tên đầy đủ của người apply học bổng).

AMICOACH PROFESSOR SCHOLARSHIP

Giá trị học bổng: 5.000.000Đ (được trừ vào học phí khi đăng ký khóa học CFA® level I, II, III).

Điều kiện nhận học bổng: Học bổng được cấp cho các Thầy Cô là giảng viên của các trường Đại học đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Giảng viên khối ngành Kinh tế
 • Giảng dạy full-time

Các thức đăng ký: Gửi đơn apply học bổng kèm CV và các giấy tờ xác nhận về hòm thư: daotao@amicoach.edu.vn với tiêu đề: Nguyễn Văn A I amiCoach Professor Scholarships.