Cô Nguyễn Thị Mai Phương, FRM

Cô Nguyễn Thị Mai Phương, FRM. Hoàn thành 2 cấp độ kỳ thi FRM với kết quả xuất sắc (8/9 môn đạt 1st quantile, 1 môn đạt 2nd quantile). Cô có kinh nghiệm gần 10 năm làm chuyên viên tín dụng doanh nghiệp và chuyên viên quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Hiện cô công tác tại Ban Quản lý rủi ro tín dụng – BIDV, đồng thời đang tham gia triển khai một dự án hiện đại hóa hoạt động tín dụng ngân hàng thuộc Chương trình triển khai Basel 2 tại BIDV. Với niềm yêu thích giảng dạy và kinh nghiệm thực tế, cô sẽ chia sẻ cho học viên cách tiếp cận các kiến thức mới mẻ một cách gần gũi, liên hệ với thực tế Việt Nam.