Cô Nguyễn Thị Hoa, FRM

Cô Nguyễn Thị Hoa, FRM. Hoàn thành 2 cấp độ kỳ thi FRM ngay lần thi đầu tiên. Cô có kinh nghiệm gần 10 năm làm chuyên viên tín dụng doanh nghiệp và chuyên viên quản lý tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Hiện cô công tác tại Ban Quản lý Tín dụng – BIDV với công việc xây dựng kế hoạch và quản lý danh mục khoản vay của ngân hàng.