Cô Nguyễn Thị Kim Thúy, CFA® charterholder, Thạc sỹ kinh tế

Hiện là Giám đốc đầu tư lãi suất cố định, công ty quản lý quỹ Bảo Việt. Cô chịu trách nhiệm điều hành tất cả các mảng hoạt động của khối đầu tư lãi suất cố định bao gồm quản lý danh mục, thực hiện giao dịch về tiền tệ trái phiếu, quản lý thanh khoản, phân tích tín dụng và phân tích vĩ mô. Hoàn thành nhanh gọn 3 kỳ thi CFA® tại những lần thi đầu tiên, công với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trái phiếu và trước đó là 6 năm làm việc tại các vị trí Treasury Dealer và Financial Analyst, cô Thúy sẽ là nguồn cung cấp kiến thức dồi dào và kinh nghiệm quý báu cho các học viên của AFTC – amiCoach.