Cô Phan Thị Thùy Linh, Thạc sỹ Phân tích tài chính, ĐH La Trobe (Australia), pass 3 levels CFA® năm 2014.

Hiện là Trợ lý trưởng phòng quản lý rủi ro doanh nghiệp, công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA. Trước AIA, cô có 3 năm làm phân tích tài chính và trưởng dự án tại ngân hàng ACB và 1 năm làm tư vấn tài chính doanh nghiệp cho công ty Cửu Long.