Thầy Đào Phúc Tường, CFA® charterholder, M.Com (Finance)

Hiện đang công tác tại công ty quản lý tài sản APS Asset Management ở Singapore. Ba năm trước đây, trước khi sang Singapore làm việc, thầy Tường là Phó Giám đốc tham gia quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu tại công ty quản lý tài sản Vietnam Holding Asset Management trong hai năm. Trước khi chuyển sang ngành tài chính, thầy Tường có bốn năm kinh nghiệm tư vấn quản lý tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp tại Dự án Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp do DANIDA tài trợ và bốn năm kinh nghiệm quản lý tín dụng tại ngân hàng VID Public Bank và Chinfon Bank. Thầy Tường từng tham gia giảng dạy nhiều lớp về quản lý tín dụng, quản lý tài chính, và quản trị doanh nghiệp cho các ngân hàng và cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp trong các dự án đào tạo của BTC, CFVG, và SIRED. Thầy là một giảng viên có nhiều kinh nghiệm truyền đạt với các bài giảng mang nhiều nội dung thực tiễn mà thầy đã đúc kết qua gần 15 năm làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cả trong nước và ngoài nước.