Thầy Jean-Charles Bagneris, Tiến sĩ tài chính

Thầy Jean hiện là Associate Professor chuyên ngành tài chính tại Đại học kinh doanh Montepellier và Chief Technical officer tại Learngest platform. Thầy đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn trong lĩnh vực tài chính. Trước đây, thầy Jean từng giữ chức vụ trưởng bộ môn tài chính và sau này là trưởng khoa tài chính tại Đại học kinh doanh Montpellier. Thầy hiện cũng là giảng viên thỉnh giảng cho khóa học thạc sỹ tại trường Đại học Thương Mại Việt Nam. Vốn kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm của thầy chắc chắn sẽ là một nguồn cung cấp kiến thức quý báu cho các học viên.