Thầy Nguyễn Bá Huy, CFA® charterholder

Hiện là Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư, Khối khách hàng cá nhân, công ty chứng khoán VNDirect. Công việc của thầy bao gồm phân tích kinh tế vĩ mô, thị trường và phân tích cổ phiếu, đồng thời tư vấn đầu tư và phát triển dịch vụ Ủy thác quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân. Trước VNDirect, thầy từng là trưởng phòng Môi giới và Tư vấn đầu tư công ty chứng khoán KIS Việt Nam, từng làm phân tích đầu tư tại công ty chứng khoán Tân Việt và phòng tín dụng của ngân hàng Techcombank.