Thầy Nguyễn Đắc Dũng, MSc, PMP, CFA® charterholder. Hiện đang công tác tại Ban Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Thầy có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tìm kiếm, phân tích, triển khai, quản lý hoạt động đầu tư các dự án trong các lĩnh vực bất động sản, cơ sở hạ tầng, năng lượng, y tế…; Mua bán cổ phần doanh nghiệp (Private Equity); Trái phiếu doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp.

Thầy đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh kinh tế quốc tế (MIBEM) tại trường HUB, KU Leuven của Bỉ năm 2012; Thạc sĩ Quản lý tài sản (MSc in Wealth Management) năm 2017 tại trường Singapore Management University (SMU), Singapore theo chương trình học bổng do Temasek cấp (Temasek Regional Regulators Scholarship). Thầy có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án PMP do Học viện quản lý dự án PMI, Hoa Kỳ cấp năm 2013, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn khác như Investing in Alternative Investment Program tại Trường Yale School of Management, Hoa Kỳ, Preserving Wealth for Gennerations tại Trường University of St. Gallen, Thụy Sỹ, Reserve Management Programme for Central Bankers and Financial Regulators tại Temasek Foundation Connects của Singapore…