Thầy Phạm Thiên Quang

Hiện đang công tác tại công ty chứng khoán MB (MBS), Trưởng Bộ phận Phân tích Ngành và Cổ phiếu. Trước khi công tác tại MBS, thầy Quang từng là Giám đốc khu vực phía Nam của AFTC – amiCoach, và đã có kinh nghiệm giảng dạy hơn 20 khóa học CFA® tại Hà Nội và TP.HCM. Trước đó, thầy Quang từng làm phân tích đầu tư tại PVFC Capital và phụ trách Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó hơn 8 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính – đầu tư, cùng kinh nghiệm giảng dạy nhiều khóa tài chính trong đó có khóa CFA® và Financial Modeling tại AFTC – amiCoach, bài giảng của thầy Quang là sự kết hợp của kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam và cách làm Financial Modeling của Wall Street.