Thầy Trần Quốc Sách, MBA, CFA® charterholder

Hiện đang công tác tại tập đoàn IKEA khu vực Đông Nam Á. Thầy đã từng giữ vị trí Giám đốc, thuộc khối Investment Banking tại công ty chứng khoán SSI. Trong thời gian làm Investment Banker, thầy đã tham gia tư vấn tài chính cho nhiều doanh nghiệp, bao gồm tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu và trái phiếu chuyển đổi, tư vấn cổ phần hóa, niêm yết, tư vấn định giá, mua bán sáp nhập… Trước khi chuyển qua SSI năm 2011, thầy Sách có hơn 3 năm làm phân tích tài chính tại Công ty Quản lý quỹ MB và phụ trách nhiều ngành khác nhau như vận tải, cảng biển, thủy sản, dầu khí, bất động sản… Thầy cũng đã có được Giấy phép hành nghề Quản lý tài sản do UBCKNN cấp.

Ngoài kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, thầy Sách từng tham gia chương trình Management Trainee của tập đoàn vận tải biển Maersk Line và có 7 năm làm việc cho tập đoàn tại Việt Nam, Hà Lan và Singapore.