Thầy Trương Minh Lộc, CFA® charterholder

Thầy từng công tác tại phòng phân tích đầu tư SGICapital. Trước đó, thầy Lộc đã có kinh nghiệm phân tích thị trường tại phòng kinh doanh ngoại tệ ngân hàng Eximbank, tại đây thầy có trách nhiệm quản lý danh mục sản phẩm tín dụng chuyên biệt, kết hợp với ngoại tệ nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Thầy cũng có kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm phái sinh (Derivatives) để quản trị rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận cho công ty. Hiện tại, thầy đang giữ vị trí Phó Giám đốc Học viện amiCoach và giảng dạy các khóa CFA® và FRM®.